दि निलडोह सहकारी पतसंस्था,


मर्यादित, निलडोह.


R. G. N. N. G. P. / H. G. N. / R. S. R. / C. R. / 8 6 2 / 97 - 98

** दि निलडोह सहकारी पतसंस्था, निलडोह. **    || ** दि निलडोह सहकारी पतसंस्था, निलडोह, निलडोह.**   || ** दि निलडोह सहकारी पतसंस्था, निलडोह, निलडोह. **   ||


Loan Schemes By Nildoha Sahakari Pat Sanstha


Agenda : एकमेका साहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ या बोध वाक्यतून प्रेरित होवुन समाजातील ग़रीब व आर्थिक परिस्थितिमुले त्रस्त असलेल्या व्‍यक्तिचा गरजा पूर्ण करू, त्यांची फसवनुक होवु नये, त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा या करिता निलडोह सहकारी पतसंस्था मर्यादित या सन्स्थेचि स्थापना करन्यात आली.

Types of LOAN


1. नियमित कर्ज़

2. दयनिक बचत कर्ज़

3. आकस्मिक कर्ज़

4. मुदत ठेव कर्ज़

5. आवर्त कर्ज़

6. वाहन कर्ज़