दि निलडोह सहकारी पतसंस्था,


मर्यादित, निलडोह.


R. G. N. N. G. P. / H. G. N. / R. S. R. / C. R. / 8 6 2 / 97 - 98

** दि निलडोह सहकारी पतसंस्था, निलडोह. **    || ** दि निलडोह सहकारी पतसंस्था, निलडोह.**   || ** दि निलडोह सहकारी पतसंस्था, निलडोह. **   ||


Loan Schemes By Nildoha Sahakari Pat Sanstha


Agenda : एकमेका साहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ या बोध वाक्यतून प्रेरित होवुन समाजातील ग़रीब व आर्थिक परिस्थितिमुले त्रस्त असलेल्या व्‍यक्तिचा गरजा पूर्ण करू, त्यांची फसवनुक होवु नये, त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा या करिता निलडोह सहकारी पतसंस्था मर्यादित या सन्स्थेचि स्थापना करन्यात आली.


आवर्त (आर. डी.) ठेवीवर व्याजाचे दर खालील प्रमाणी

मासिक जमा राशी रुपये 12 महीने रुपये - 9% 24 महीने रुपये - 10% 36 महीने रुपये - 11% 48 महीने रुपये - 12% 60 महीने रुपये - 12%
100 1,259 2,657 4,249 6,107 8,118
200 2,517 5,313 8,499 12,216 16,238
300 3,776 7,970 12,648 18,323 24,356
400 5,034 10,626 16,997 24,431 32,475
500 6,293 13,283 21,247 30,541 40,596
1000 12,585 26,565 42,495 61,081 81,190


मुदत ठेवीवर व्याजाचे आकर्षक दर

दिवस रक्कम व्याजाचे आकर्षक दर
30 - 90 पूर्ण 6.50 %
91 - 180 पूर्ण 7.50 %
181 - 1 वर्ष पूर्ण 10 %
2 वर्षापर्यन्त पूर्ण 10 %
3 वर्षापर्यन्त पूर्ण 12 %
4 वर्षापर्यन्त पूर्ण 12 %
5 वर्षापर्यन्त पूर्ण 13 %
6 वर्षापर्यन्त पूर्ण 13 %
7 वर्षापर्यन्त पूर्ण दाम दुप्पट

महाराष्ट्र दिनानिमित्य महाराष्ट्र लक्ष्मी मुदत

ठेवी व्याज दर


वर्ष रक्कम
1 वर्ष 09.50 %
2 वर्ष 10.00 %
3 वर्ष 10.50 %* वरील योजना जेष्ठ नागरिकाकरीता 0.5% अधिक व्याज *